Можем да бъдем полезни за решаването на битови строителни проблеми, ремонти и довършителни работи в изброените области. Обявените цени са ориентировъчни и служат за приблизително определяне на разходите по ремонта.
Окончателната оферта се изготвя след оглед на място.

Монтаж на котел (комплект) - 216.00 лв/бр.
Монтаж и преправяне на радиатор и лира - 60.00 лв/бр.
Монтаж на колекторна кутия - 60.00 лв/бр.
Подмяна на вентил - 30.00 лв/бр.
Демонтаж на отоплително тяло и затапване  на изводите - 48.00 лв/бр.
Отопление и вентилация
.

Всичко за вашите ремонти!

Scroll to Top